ISL Grand Opening

De Leidse onderwijswethouder Abdelhaq Jermoumi heeft maandag samen met bestuurder Harry van Alphen van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) de International School Leiden (ISL) officieel geopend.

De ISL is ondergebracht in het gebouw van de Joppenszschool aan de Van Vollenhovenkade en ging aan het begin van het schooljaar al voorzichtig van start met 21 leerlingen. Dat aantal groeit naar verwachting tot ongeveer het dubbele.

De school richt zich op kinderen in de leeftijd van 4 tot 11 jaar. Daarmee bereidt ze hen voor op internationaal middelbaar onderwijs, zoals bijvoorbeeld het Rijnlands in Oegstgeest dat aanbiedt. De leerlingen komen uit alle werelddelen. Ze zijn in het gebouw van de ISL de hele dag onder de pannen want ook buitenschoolse opvang wordt verzorgd.

De ISL deelt het gebouw nog even met de Joppenszschool. Die school stopt na de komende zomervakantie. Tot die tijd kunnen de kinderen van groep 8 hun school daar nog afmaken. Op 30 juni wordt er in de Vredeskerk aan de Van Vollenhovenkade nog een eindviering gehouden voor (oud-)leerlingen, ouders, personeel en andere betrokkenen.

 

https://sleutelstad.nl/2023/05/23/international-school-leiden-officieel-van-start/

2

We foster our students’ love for learning, encourage them to try new and exciting things, and give them a solid foundation to build on

pr

Our goal as a school is to equip our young people with the skills and mindset to thrive and then take on the world.

glb

The IPC is commitment to the holistic development of learners through enjoyable academic, personal and international learning that prepares them for opportunities and challenges now and in the future